testata
STICKERS JUKEBOX - GINO PAOLI
NON SI VIVE IN SILEZIO